Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: Bu ödemeler faiziyle geri alınacak

Kamuda aşırı ve gereksiz ödemelerin izlenmesi ve tahsis edilmesi süreçleriyle ilgili temel kurallar belirlendi. Bu kapsamda, gereksiz ödemeler, genel hükümlere göre belirlenen zaman aşımı süresi içinde faiziyle birlikte tahsil edilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığının Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan Genel Tebliğ (Fazla veya Yersiz Ödenen Aylıkların Geri Alınması), Resmi Gazete’de duyurularak yürürlüğe girdi.

Bu kapsamda, kamu görevlilerine yanlış ve gereksiz ödemeler gibi nedenlerle yapılan aşırı aylıklar geri alınacak.

Harcama birimi, fazla ödemenin tespit edildiği ya da bu tespitin belge üzerinden yapıldığı tarihten itibaren 15 iş günü içerisinde, alacak takibi ve tahsilat için gerekli belgeleri yetkili birime iletecek.

Bu süreç, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olarak yürütülecek.

ÖDEMELER FAİZİYLE BİRLİKTE GERİ ALINACAK

Yersiz ödemeler, genel hükümlere göre belirlenen zaman aşımı süresi içinde faiziyle birlikte kamu görevlilerinden tahsil edilecektir.

Tam aylıklarını alıp ardından görevinden ayrılan bireyler için ise peşin ödenmiş aylığın çalışılmayan süreye ait kısmı geri alınacak.

Kurumlarından aylıksız izinli sayılan bireylerin çalışılmayan süreye ait genel sağlık sigortası primleri için herhangi bir borçlandırma yapılmayacak ve Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) iade talebinde bulunulmayacak.

Memuriyeti sona erenlerin SGK’ye ödenmiş olan genel sağlık sigortası priminin çalışılmayan süreye ait kısmı borç olarak kaydedilecek ve bu tutarlar kamu görevlilerinden tahsil edilecek.

Kamu görevlilerine yapılan fazla veya yersiz aylık ödemelerinden kaynaklanan alacaklarda faiz miktarı, sözleşme ile belirlenmediği takdirde ödeme yıllık yüzde 12 üzerinden gerçekleştirilecektir. Borçlu, alacaklının ihtarını aldıktan sonra temerrüde düşecek.

Harcama birimi tarafından tespit edilen fazla veya yersiz aylık ödemelerinin takip ve tahsil işlemleri için yetkili birime bildirim yapılmadan önce, söz konusu alacak kamu görevlileri tarafından rızaen ödenebilecektir.

Ancak, rızaen ödenmemesi durumunda harcama birimi tarafından gönderilen belgeler doğrultusunda takip yetkisi olan birimce alacak takip dosyası açılacak ve ilgili kişi adına borç kaydedilmek üzere 5 iş günü içinde muhasebe birimine iletilerek işleme konacak.

Ayrıca, yurt dışına gönderilen kamu görevlileri için düzenlenen Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği de Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bu tebliğ, Cumhurbaşkanlığı kararnamelerine göre yurt dışına geçici süreli görevlendirilenlerin taahhüt senetlerine ilişkin usul ve esasları belirlemektedir.

İhlal edenler, harcamaları döviz cinsinden ödeyerek, faiziyle birlikte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından belirlenen efektif satış kuru üzerinden “Türk lirası” cinsinden ödemek zorunda.

Tebliğ kapsamındaki alacaklar, hesaplanan borç miktarı, ilgili kişinin durumu ve ödettirilecek miktar göz önüne alınarak azami 5 yıla kadar taksitlendirilebilecek.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir