Namık Kemal Üniversitesi Hemşire alımı için düğmeye bastı! Başvuru şartları neler?

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrası uyarınca 90 Hemşire alımı yapacağını açıkladı. Başvuru şartları ve tarihine ilişkin merak edilen tüm detayları açıklayan kurum KPSS P3 puan sıralamasını esas alarak görevlendirme işlemini gerçekleştirecek işte merak edilen ayrıntılar ve gerekli belgeler…

BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hemşire alımı başvuruları 24 Şubat 2023 tarihinde başlayıp 10 Mart 2023 tarihine kadar devam edecek.

Adaylar Üniversitenin web adresinden https://www.nku.edu.tr adresi üzerinden başvurularını online olarak gerçekleştirecek. 

BAŞVURU EKRANI

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

1 – Başvuru Formu (Bilgisayar ortamında eksiksiz olarak doldurulup ilgili alana yüklenecektir).

2 – Diploma veya Mezuniyet Belgesi Fotokopisi (E-devletten alınabilir).

3 – KPSS sınav sonuç belgesi

4 – Fotoğraf

5 – Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya göreve başlamasına engel hali bulunmamak.

e) 657 Sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

ÖZEL BAŞVURU ŞARTLARI

1 – KPSS sınavına girmiş olmak, 2022 yılı KPSS P3 puanı esas alınacaktır. Adayların KPSS puanının, başvurduğu ilan kodunda aranan öğrenim şartına uygun olması gerekmektedir)

2 – Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

3 – Vardiyalı çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması.

4 – Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır

RESMİ İLAN METNİ İÇİN TIKLAYINIZ

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir